Uni-Code

De Uni-Code activeert het herstel van de energie van gebouwen en huizen, zodat zij weer een krachtplek vormen waar je vermogens gekend en gezien worden. Loyaliteit, samenwerking en opbouw van betekenisvolle relaties worden hierdoor gestimuleerd. Het is ook de code van liefde en verbinding op zielsniveau en herstel van je goddelijke blauwdruk: waarom ben je hier en wat heb jij de wereld te bieden. De Uni-Code zet de chemische en elektrische menselijke scheppingspatronen aan tot werkelijke verandering en transformatie. Hun kracht bestaat ook uit hun verbindend vermogen. Ze werken met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan. Deze aspecten worden geactiveerd en ontwikkelen zich bij alle mensen binnen het veld van de Uni-Code.

Waaraan kun je de werking van de Uni-code herkennen?
De Uni-Code zorgt voor positieve verbinding tussen mensen in het veld of die met het veld verbonden zijn. Er ontstaat daarbij helderheid in processen en rollen, onderlinge verhoudingen komen in balans en verstoringen worden opgelost. Zowel thuis als binnen een werkomgeving.
In het werken met een groep brengt de Uni-Code eenheid. Ze werkt als een soort van overziel die het groepsproces positief voedt, liefdevol in harmonie brengt conform de Wet van Eén.

Plaatsing
Zet één Lichtkegel aan de ene kant van het gebouw of huis waar je ze wilt plaatsen en de tweede aan de andere kant. Volg je intuïtie en zet ze neer waar het goed voelt voor je. Verplaats ze niet meer als ze eenmaal staan; het Veld bouwt zich namelijk op in een tijdspanne van drie maanden. Het veld heeft een reikwijdte van 1,6 kilometer in alle richtingen vanaf het middelpunt tussen de kegels.

Prijs
Er is een set van twee kegels van 9cm hoog en een set van 12cm hoog. De werking is echter exact hetzelfde. Kies gewoon wat je mooi vindt.
De kleine set kost €333,- excl. eventuele verzendkosten.
De grote set kost €360,- excl. eventuele verzendkosten.

Neem contact op met ons!

Mail ons!

Not readable? Change text. captcha txt