Gematria-Code

De Gematria-Code activeert onze ‘levenskracht’ en bevrijdt ons steeds meer van belastende wereldse invloeden, gevoelens en gedachtevormen. We stappen uit het hologram van 3D waarin we vastzitten en waarin zich alles blijft herhalen.

dsc00172aa

Door het plaatsen van de Gematria-Code bouwt je Gematria lichaam zich op in 9 maanden tijd. Het laat je stap voor stap steeds meer de waarheid zien… zij die zien, zullen zien… in een flits van herkenning en Licht. Het opent de ogen van alwetendheid en dit is niet het derde oog! Jouw chakra’s kunnen nieuwe Lichtfrequenties gaan ontvangen en vooral de 8ste chakra (de vlam boven het hoofd) kan zich gaan richten op de nieuwe spirituele paden en het uitwisselen van hogere Wijsheid met volkomen Lichtwezens.

De Gematria-Code maakt informatieontvangst mogelijk in snelheden die hoger zijn dan het analytische bevattingsvermogen (het denken). De hersenen ondergaan een tijdversnelling en een nieuwe geheugenopslag wordt gekend. Dit geheugen bestaat uit kwantummechanische Lichtdeeltjes die elektrisch werken, vervuld door het Levende Licht en de Kennis van de H. Geest. Zo kun je rechtstreeks gedachtevormen van hogere trilling gaan ontvangen en later ook sturen/doorgeven. Deze gedachtevormen kunnen zowel onbewust alsook bewust worden opgenomen en werkelijke veranderingen activeren.

Werkelijke spirituele intelligentie kan doordringen in onze werkelijkheid. Jij gaat begrijpen hoe het lichaam een gastheer is voor andere Lichtlichamen die de beeldvormingsprocessen van Liefde en Licht begeleiden en reorganiseren. Het helpt jou om een volmaakt evenwicht te bewaren tussen de uiterlijke wereld, de persoonlijkheid en je God Zelf of goddelijke Bron. Enkel dan vind je vrede en rust en weet je exact wat er gedaan moet worden.
…En jij zult schitteren in een onmetelijk Licht…
De Gematria-Code heeft de kleur paars. De kleur van de Ultra-Violet-Licht om een nieuwe Lichtgevoeligheid te ontwikkelen en elektromagnetische veranderingen te laten plaats vinden.
Gevolg: bevrijding van menselijke spinsels, het menselijke collectieve angst denken, belastende collectieve gedachtenpatronen. Jij bent De Schepper in het hier en nu om in jouw wereld volmaaktheid te ontwerpen en heerschappij uit te drukken. De ontwikkeling van het Gematria lichaam brengt je nog sterker bij je eigen scheppende vermogens. Dan ben je De Wet, erken je De Ene, ben je God in Actie. In volledig contact met je Christus Overzelf.

Niemand kan zuiver en opbouwend handelen zolang hij of zij een aan God tegengestelde (menselijke) kracht (gedachte) aanneemt.

Als je erkent dat er twee krachten werken…plus en min…goed en kwaad…vertrouwen en geen vertrouwen…, neem je het proces uit de universele energie, want er sluipt zowel een menselijk element alsook een tijdselement in. Dan neutraliseer je de zuivere kracht en focus en is er geen eenduidige kwaliteit. Dat kan een gevoel van mislukking oproepen omdat zelfbewuste inspanning ophoudt. Het contact met De zuivere Licht Bron of ‘De Troon van de scheppende Geest’ is dan verstoord. Wanneer je je hierop richt en dit erkent, veroorzaakt deze houding dat al het goeds naar je toestroomt. Dit gebeurt omdat de aandacht/focus de gouden sleutel is naar succes, spiritueel bewustzijn en onmiddellijke inzicht en dus ook heling.
Ga voor het allerhoogste, schep volmaaktheid in jouw wereld. Het goddelijke bewustzijn is overal, (het Veld, het Plenum) en beheerst het heelal volledig. Ben aanwezig!
Jij bent het middelpunt, de enige energiebron van jouw wereld, ga staan en je zult de kennis ontvangen van het zuivere Bewustzijn.
Mocht er toch een onvolmaakte gedachte in je opkomen…vervang deze meteen door de volledige erkenning van het feit dat jij je enkel richt op het Allerhoogste.
Verwacht geen resultaten…besef enkel dat het al bestaat in het hier en nu.
Indien je dit beseft stel je een onstuitbare kracht in werking, want jij bent de goddelijke intelligentie die aan alles richting geeft. Jij bent God in actie, die zijn eigen plan ziet.
Wanneer de God in jou zijn plan ziet is dat een bevel om je plan te laten verschijnen. Zeg dan…“Laat dit verlangen of plan nu verwezenlijkt worden”.
Jung stelde al…”de mens kan in zijn lijden nooit geholpen worden door wat hij zelf denkt, -het menselijk denken geleid vanuit de 5 zintuigen-, alleen door de openbaringen van een wijsheid die groter is dan hemzelf…dat is het enige dat hem uit zijn lijden kan verlossen”.

Waaraan kun je de werking van de Gematria-Code herkennen?
De Gematria-Code brengt een enorme spirituele groei en stimuleert je tot activiteiten om die groei te kunnen bewerkstelligen.
De Gematria-Code voelt als een grootse energie die uitnodigt om ons eigen meesterschap op te eisen, zonder twijfel! Een liefdevolle aanjager die je in beweging brengt.

Plaatsing
Zet één Lichtkegel aan de ene kant van het gebouw of huis waar je ze wilt plaatsen en de tweede aan de andere kant. Volg je intuïtie en zet ze neer waar het goed voelt voor je. Verplaats ze niet meer als ze eenmaal staan; het Veld bouwt zich namelijk op in een tijdspanne van negen maanden. Het veld heeft een reikwijdte van 1,8 kilometer in alle richtingen vanaf het middelpunt tussen de kegels.
De opbouw van ons Gematria-lichaam duurt 9 maanden vanaf plaatsing. De geboorte van je nieuwe ZIJN.

Prijs
De Gematria-Code is verkrijgbaar in een set van 12cm en kost €360,- excl. eventuele verzendkosten.

Neem contact op met ons!

Mail ons!

Not readable? Change text. captcha txt