Elektro-Code

De Elektro-Code haalt geen stralingen of andere belastingen weg maar maakt ons eigen trillingsveld krachtiger, zodat wij niet langer resoneren op belastende stralingen van allerlei aard (water-aardstralen, 4 en 5G etc.).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt