Bron-Code

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. De Bron-code is alleen verkrijgbaar inclusief workshop/opleiding waarbij je in korte tijd leert te werken tot op cel en zielniveau teneinde deze belastende conditioneringen uit het systeem te verwijderen.

De Bron-Code kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

Programma 1 zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaats vinden).

Programma 2 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

Programma 3 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen uit beladen situaties in dit leven.

Programma 4 zorgt ervoor dat de aardse opdracht weer volledig in harmonie komt met je zieleopdracht.

Programma 5 zorgt ervoor dat de trillingsfrequentie van het hart omhoog gaat en wordt afgestemd en geijkt op de huidige frequentie van de Aarde en de 5de dimensie. Leven vanuit je hart.

Opleiding tot Bron-code therapeut

Deze opleiding tot Bron-Code therapeut wordt gegeven door Monique Timmers, initiatiefneemster van de Spirituele School en auteur van 9 boeken.

Monique werkt vanuit een sterk zielsverlangen om  mensen te bevrijden van diep verankerde angsten, overtuigingen, belastende frequenties en handelingspatronen die hen belemmeren om in hun ware kracht te staan; die verhinderen dat oneindig bewustzijn en oneindige liefde maar ook alle kennis zich kunnen ontplooien en dat werkelijke kwaliteiten zich kunnen openbaren tot een leven in  volledige vrijheid en volmaaktheid..

In onze huidige tijd, de wereld zoals wij die nu kennen,  wordt het steeds belangrijker dat de mensen in hun werkelijke kracht staan, vanuit werkelijke vrijheid handelen. Vanuit die kracht kan men  sturing geven aan de spirituele ontwikkeling en een inspiratiebron zijn voor hun directe omgeving en de wereld als geheel. Daarin voorziet de eendaagse opleiding tot Bron-Code therapeut.

Als Bron-Code therapeut wordt je lichaam, je geest en psyche op de juiste frequentie afgestemd om  ontvankelijk te zijn voor de trillingen van de matrix van de Bron-Code. Dit vergt een krachtige en geconcentreerde geestestoestand, een open geest en volledig vertrouwen.

Inhoud van de opleiding.

In  deze intensieve eendaagse opleiding tot Bron-Code therapeut leer je om als therapeut ontvankelijk te worden voor krachten en energieën die niet op normale wijze  waargenomen kunnen worden.  Daarbij leer je te  ‘communiceren’,  te werken met je eigen unieke Bron-Code, waaraan een zeer krachtig eigen energieveld, een Matrix, verbonden is. Deze Stoel wordt energetisch gekoppeld aan jouw unieke wezen en deze verbinding stelt je in staat de energie van de Matrix te sturen op een moeiteloze manier.

In het therapeutisch werken met deze Bron-Code verliezen tijd en ruimte hun gebruikelijke zin en waarde.  Het rationele verstand kan dit niet altijd verklaren of begrijpen en daarom zijn volledige overgave en vertrouwen van groot belang. Je ‘ communiceert’  met de Matrix van jouw eigen Stoel en deze Matrix “golft”  en kan op allerlei plaatsen in het systeem tegelijkertijd werken.  Daardoor is de Stoel in staat om tegelijkertijd zowel in het verleden alsook in het heden te werken. Dit is noodzakelijk om oude herinneringen en ballast te wissen. Patronen en processen worden veranderd door de interactie met de Matrix.   Alles vindt tegelijkertijd plaats, aangestuurd door jouw wil, jouw pure intentie en jouw afstemming op de Matrix.  Dit alles leer je in de opleiding, die je kunt zien als een inwijding van jouw systeem in de hogere energieën van de nieuwe tijd.

Per keer kunnen er maximaal 2-4  therapeuten deelnemen. Desgewenst worden na afloop de naam en contactgegevens van de nieuwe Bron-Code therapeut vermeld op deze website bij therapeuten.  Daarmee wordt voor cliënten het keuzeaanbod aan therapeuten groter en kan men altijd een Bron-Code therapeut vinden in zijn/haar omgeving.

Wat kan de Bron-Code therapeut in combinatie met de Stoel?

De Bron-Code werkt op het totale energieveld, de universele blauwdruk, aangestuurd en geleid door de therapeut.

De Matrix van de Bron-Code helpt de therapeut om oude herinneringen uit het systeem van de cliënt te halen, waardoor het DNA weer overeenkomstig de goddelijke blauwdruk kan gaan werken.

De getalsymbolieken van de Bron-Code in combinatie met de kristallen in de armleuningen hebben een harmoniserende en vitaliserende werking op de chakra’s, de organen, de meridianen en het endocriene stelsel.

De Matrix van de Bron-Code kan doordringen tot in de verste hoeken van het bewustzijn en het onderbewustzijn en daardoor kan fysieke en psychische belasting tot op cel- en zielsniveau worden aangepakt.

Onder leiding en sturing van de therapeut zet de Bron-Code het fysieke systeem en de etherische lichamen (de aura) aan tot het direct lozen van afvalstoffen en emotionele ballast. Ook worden belastende herinneringen uit het verleden of parallelle levens (het zogenaamde karma) getransmuteerd.

De Bron-Code transmuteert en transformeert de belastende substanties die de ruimtes vullen tussen de elektronen van het lichaam en de fijne stoffelijke energieën van de aura,, waardoor we niet op onze eigen ‘trilling’ resoneren. In een gezond lichaam vibreren de elektronen en atomen met een bepaalde lichtkracht en snelheid. Wanneer dit vertraagd wordt door verkeerde energieën en/of gevoelens ontstaat disharmonie en ziekte.

De energetische stoel de Bron-Code wordt speciaal voor jou gemaakt en met gerichte energie voorzien van de energetisch werkzame delen. Dit doet Marcel, levenspartner van Monique. De energetische inwijding en het activeren van de symbolieken doet Monique zelf.

Als je de opleiding doet, wordt je verbonden en ingewijd in/met de krachten van je eigen Bron-Code.

Niemand anders kan met deze Bron-Code werken, hij wordt speciaal op jouw trilling afgestemd. Met de Bron-Code werk je met gerichte energie/programma’s om oude trauma’s en belastende herinneringen te verwijderen.

Wat is het verschil tussen de Bron-Code en de Urim-Code?
De Urim-Code is vrij verkrijgbaar, hier kan iedereen gebruik van maken en mee werken en is bedoeld voor thuisgebruik alsook voor therapeuten die er hun eigen specialisme mee kunnen versterken.
De Bron-Code daarentegen werkt samen met de therapeut om specifieke belastende informatie te wissen tot op celniveau.

Werken met de Energetische Stoelen is een totaal nieuwe techniek die ook wel de Astronomische Geneeskunst wordt genoemd, werken met Levend Licht.

Prijs:

De eendaagse opleiding Bron-Code kost €1195,- en is inclusief de Bron-Code Stoel.
Het vervolgprogramma kost €200,- (programma 4 en 5, extra dag). Dit vindt plaats enkele maanden na de opleiding, desgewenst. De opleiding/scholing wordt gegeven door Monique Timmers.

Neem contact op met ons!

Mail ons!

Not readable? Change text. captcha txt