Aqua-Code

De Aqua-Code activeert de zuivere oer trilling van water en aangezien ons lichaam ook voor meer dan 80% uit water/vocht bestaat, heeft dit ook een fysieke werking. Je kunt stellen dat water weer een levenselixer wordt.

Er is een set voor in huis beschikbaar. Plaats een van de Lichtkegels waar het water binnen komt en de ander bij een kraan. Zij zijn de meetkundige plaats om de chemische en elektrische menselijke scheppingspatronen aan te zetten tot werkelijke verandering en transformatie. Hun kracht bestaat ook uit hun verbindend vermogen en ze werken met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan. Ooit werd de beeldvorming gescheiden van de goddelijke gelijkenis, met als gevolg entropie en vervuiling.

Wij bevinden ons middenin grote veranderingen en er komt steeds meer kennis vrij over zuivere, maar niet rechtstreeks gericht projecties, die de oude chemische constructies van het geheugen van mens, dier en natuur overstijgen en de fysieke vorm steeds meer moduleren naar het evenbeeld van het zuivere oerbeeld dat we ook het Goddelijk bewustzijn kunnen noemen.

Alles wat is en leeft heeft een uitstralend elektromagnetisch veld ook wel aura genoemd. Of het nu mensen zijn, dieren, bloemen, bomen, een landschap, een kerk, huis of een ander gebouw. Alles heeft een aura die bestaat uit lichtschakeringen; golvende geometrische patronen in allerlei kleurschakeringen. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze energie meetbaar is. Gezond zijn en harmonie, maar ook zuiverheid en wijsheid worden weer gegeven en geactiveerd door dit uitstralende veld. We noemen dit veld ook ‘levensenergie’ en de grootte en zuiverheid van dit veld of aura, bepalen in feite de complete vitaliteit maar ook het zelfreinigend vermogen.

De levensenergie gaat door een opgaande lijn in evolutie naar een hogere trilling waardoor we eeuwenoude informatie en vaak belastende herhalingen (karma) kunnen stoppen.

We stappen uit de vastzittende conditioneringen en belemmeringen van de 3de dimensie, een zich herhalend patroon waardoor werkelijke veranderingen niet kunnen plaats vinden. We bewegen nu met z’n allen naar de 5de dimensie, dankbaar gebruik makend van de kracht van opbouwende gedachtepatronen waardoor we weer aansluiting krijgen met het goddelijke scheppingsplan. Dit is ons collectieve geboorterecht.

Wij formeren de nieuwe wereld en mogen nu vele oude barrières verwijderen, barrières die we tegen de liefde hebben opgeworpen. Liefde van het hoogste niveau doordringt de planetaire sluiers om een nieuwe wereld te scheppen. Het Licht dat hierdoor ontstaat is vele malen sterker dan dat wat wij kennen. Dit zorgt ervoor dat wij steeds meer in goddelijke beelden kunnen denken en handelen. De goddelijke Lichtwerelden geven ons de mogelijkheid, deel uit te maken van vele intelligentiewerelden die ons collectieve geboorterecht zijn.

De vier Eco-Codes (Aqua-Code, Elektro-Code, Terra-Code en de Uni-Code) zijn ontwikkeld om werkelijke veranderingen in te zetten waardoor de levensenergie van water, mensen, gebouwen, landschappen en de natuur opbouwend en krachtiger wordt.

Het zijn kegels van ‘Levend Licht’. Zij zijn de meetkundige plaats om de chemische en elektrische menselijke scheppingspatronen aan te zetten tot werkelijke verandering en transformatie. Hun kracht bestaat ook uit hun verbindend vermogen en ze werken met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan.

De Lichtkegels werken altijd in paren en zorgen voor spontane verdubbeling en harmonische ordening. Zodat de zuivere goddelijke rasters zich weer kunnen ontvouwen in water, natuur, menselijke aard maar ook in gebouwen; vergoddelijking van al het leven. De Lichtkegels werken via een nieuwe biologische taal van Lichtinductie. Een werkelijke chemische evolutie en nieuwe ordening in overeenstemming met het goddelijk plan; op weg naar De Nieuwe Aarde.

De Aqua-Code is verkrijgbaar in twee verschillende grootten. Er is een set van twee kegels van 9cm hoog en een set van 12cm hoog. De grote zijn bedoeld voor in vijvers of meertjes. De kleine zijn bedoeld voor waterleidingen binnenshuis wat soms handiger kan zijn afhankelijk van de situatie. De werking is echter exact hetzelfde. Als je een grote set zou prefereren vanwege optische redenen kan dat ook.

Vanaf 1-11-2018 zijn ze verkrijgbaar.

Prijs:

De prijs voor een kleine set (9cm) is €333,- excl. eventuele verzendkosten. Een grote set (12cm) kost €360,- excl. eventuele verzendkosten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt